Z jednoho dokladu jednoduše vytvoříte doklad další.

Všechny údaje dostupné z předchozího dokladu se vyplní automaticky.

Můžete použít posloupnost dokladů nebo jen doklady, které používáte.

Odběratel

Nabídka, smlouva

Objednávka přijatá

Faktura vydaná

Dodací list (výdej ze skladu)

Dodavatel

Smlouva

Objednávka vydaná

Faktura přijatá, dodací list

Příjemka (příjem na sklad)

S námi se Váš byznys zlepší.

Akcelerujte a "mobilizujte" svůj byznys na vyšší úroveň a užívejte si úspěch.

Jednoduché plánování projektů a evidence zakázek vám pomůže úspěšně dosáhnout cíle.

Můžete i mimo kancelář rychle a kvalifikovaně reagovat.

Nakonfigurujte si systém dle vašich současných i budoucích požadavků. Systém roste s vámi.

Jak Vám automatizace ušetří čas a peníze?

Provádí automatické vystavení pravidelných faktur a jejich hromadné odeslání e-mailem.

Řeší automatické vystavení upomínek faktur v prodlení a jejich hromadné odeslání e-mailem.

Napojením na účetní program Pohoda ušetříte čas sobě i účetní.

Provádí automatické zálohování a šifrování komunikace (bezpečnost je jako v bankách).

Contacts

Evidence kontaktů a zákazníků, umožňuje mít okamžitý přehled o vztazích se zákazníky, o oblastech působení zákazníka, komunikaci a obchodních možnostech.

Možnosti práce s kontakty a zákazníky:

 • možnost nastavení e-mailové komunikace se zákazníkem
 • možnost popisovat a sledovat celou komunikaci se zákazníkem
 • vyhledávání, filtrování, řazení, třídění a kopírování,

Invoices issued and received

Evidence faktur vydaných a přijatých umožňuje mít okamžitý přehled o příjmech a výdajích. Cash flow umožňuje mít přehled o penězích na cestě - rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období.

Možnosti práce s fakturami:

1) faktury vydané

 • automatické vystavení upomínek faktur v prodlení a jejich hromadné odeslání e-mailem,
 • automatické vystavení pravidelných faktur a jejich hromadné odeslání e-mailem.
 • možnost odeslat fakturu e-mailem se zvoleným textem,
 • vyhledávání, řazení, filtr, kopírování, tisk,

2) faktury přijaté

 • vytváření dodacího listu od dodavatele kopírováním z faktury přijaté nebo opačně,

Agreements issued and received

Evidence vašich smluv a smluv od dodavatelů umožňuje mít okamžitý přehled o předmětu smlouvy, termínech plnění, platebních podmínkách, záručních a dodacích podmínkách.

Možnosti práce se smlouvami:

 • smlouvy jsou ukládány ve formě upravitelných textů a zároveň také jako doklad (rozpočet)
 • možnost odeslat smlouvu e-mailem se zvoleným textem
 • vyhledávání, řazení, kopírování, tisk,

Offers and Orders

Evidence vašich nabídek umožňuje mít okamžitý přehled o potencionálních obchodech a zákaznících.

Možnosti práce s nabídkami:

 • možnost odeslat nabídku e-mailem se zvoleným textem
 • vyhledávání, řazení, kopírování, tisk,

Evidence vašich objednávek přijatých umožňuje mít okamžitý přehled o uzavřených obchodech a termínech plnění.

Evidence vašich objednávek vydaných umožňuje mít okamžitý přehled o objednaných službách nebo zboží a termínech dodání.

Možnosti práce s objednávkami:

 • možnost odeslat objednávku e-mailem se zvoleným textem
 • vyhledávání, řazení, kopírování, tisk,

Projects - contracts

Evidence vašich projektů - zakázek umožňuje mít okamžitý přehled o plánovaných projektech - zakázkách a jejich realizaci.

Možnosti práce s projekty - zakázkami:

 • máte možnost plánovat projekt a sledovat jeho realizaci
 • můžete plánovat počet hodin a sledovat počet odpracovaných hodin
 • můžete plánovat rozpočet a sledovat plnění rozpočtu
 • máte možnost sledovat stav zakázky a jejich doklady
 • můžete u zakázky sledovat počet odpracovaných hodin
 • můžete u zakázky sledovat plnění rozpočtu
 • vyhledávání, řazení, kopírování, tisk,

Stock, Delivery notes and Receipts

Evidence stavu zásob na skladě, umožňuje mít okamžitý přehled o možnosti realizace dodávek zboží.

Možnosti práce se skladem:

 • možnost příjemkou zboží naskladnit (vytvořit příjemku z faktury přijaté nebo dodacího listu),
 • možnost dodacím listem zboží vyskladnit a vzniklou dodávku nechat potvrdit odběratelem
 • možnost dodací list vytvořit z faktury, z objednávky přijaté nebo z jiného dokladu
 • vyhledávání, kopírování a vkládání položek zboží a služeb do dokladů2018 - 2022 Copyright © IS-EXPERT s.r.o. MobilFaktura

* Obchodní podmínky * Ochrana osobních údajů * Zpracovatelská smlouva * Bezpečnost a zálohování dat